980nm diode laser vascular ukususwa

  • Umshini we-980nm diode laser vascular fungus ukususwa kunohlamvu oluthile okufanele lumuncelwe ngendlela efanayo ngamanzi ne-hemoglobin.Ngenxa yokuthi izicubu ziqukethe amanzi amaningi kubalulekile ukuthi i-laser yokuhlinza ingamuncwa amanzi ukuze ikhiphe izicubu ngendlela efanele.Ukumuncwa ukukhanya kobude obufanayo be-wavelength nge-hemoglobin nakho kubalulekile ekubhimbeni nasekuphumeleleni kwe-homeostasis.